Zespół Prewencyjny

Skład Zespołu

Ks. Proboszcz Marian Andrzejewski

Pani Katarzyna Milewska

Pan Patryk żubrowski