Inwestycja parafialna – Okna w Mycielinie

W najbliższym czasie przewidujemy inwestycje w kaplicy w Mycielinie.

Inwestycja ta będzie polegała na wymianie okien.

Koszt inwestycji wynosi 5200zł jedna strona.

Ofiary na tą inwestycje składamy do kopert umieszczonych w kaplicy lub kościele, mozna również dokonać przelewu na konto parafii.

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.